top of page

CROESO

Croeso i Llawer o Gariad

Pwrpasol Gifts Llaw yng Ngogledd Cymru

Y Stori Hyd Yma…

image_50769409 (1).JPG

Helo, Kate ydw i, perchennog LLawer o'r Gariad - Llawer o Gariad.   Rwy'n fam i dri pherson bach - Theo 7, Esme 4 ac Evie 4.  Rwyf hefyd yn gweithio'n llawn amser fel athrawes gynradd a byddaf yn Ddirprwy Bennaeth Dros Dro yn ein tref leol yn fuan.  Ym mis Tachwedd 2022 fe symudon ni i hen fferm ger yr Wyddgrug, Sir y Fflint, Gogledd Cymru.  Mae bywyd yn anhrefnus ond ni fyddai gennym unrhyw ffordd arall!

Crëwyd Llawer o Gariad ym mis Mai 2023.  Roedd y syniad o uwch-gylchu hen esgidiau ceffyl rhydlyd wedi bod yn syniad i mi ers blynyddoedd na ddigwyddodd erioed.  Daeth y hwb olaf pan oedd fy hynaf eisiau sefydlu ei fusnes ei hun ac mae'r gweddill yn hanes!